3 gånger: Den första filmen

Den som vänder sig till all kunskaps källa: Google, med sökningen “first movie made”, kommer att se flera filmtitlar presenterade som världens tidigaste film. Olika sidor hävdar olika historieskrivning, ofta mycket övertygat. Bland de vanligaste titlarna brukar i alla fall: The Horse in Motion eller Sallie Gardner at a Gallop från år 1878, Roundhay Garden Scene från 1888 och Sandow Strongman, från 1894 dyka upp.

Under slutet av 1800-talet hade fotokonsten utvecklats till att kunna fånga snabba rörelser (istället för att som i början kräva minutlånga slutartider och stillstående objekt). Redan då var också fenomenet att det mänskliga ögat uppfattar flera bilder som visas i snabb föjd med en lite förändring i, som en och samma bild, fast rörlig. Därför arbetade flera av dåtidens uppfinnare med att försöka skapa en maskin som dels skulle kunna fotografera en rörelse så snabbt att den bevarades som ögat upplevde den, dels en maskin som skulle kunna projicera rörelsen. Definitionen av vad som ska räknas som en film, och vilken maskin som kan räknas som den tidigaste projektorn, ligger delvis till grund för diskussionen om vilken titel som kan räknas som den första filmen.

The Horse in Motion:
Fotografen Eadward Muybridge (1830-1904) hade fått i uppdrag av den californiske guvernören Leland Stanford att dokumentera hästars rörelse, vid den tiden var forskare och andra oense om hurvuvida hästar i galopp vid något tillfälle har alla fyra hovar ovanför marken. Muybridge lyckades svara på frågan genom att låta kapplöpningshästen Sallie Gardner galoppera längs en bana med stillbildskameror monterade på sidan. Kamerornas utlösare var kopplade till tunna trådar spända över banan, de utlöstes när Sallie Gardner sprang igenom dem. Resultatet? Ja, hästar har alla fyra hovar i luften samtidigt när de galopperar.

Muybridge kunde också verkligen visa hästen i rörelse, genom att montera sina foton på insidan av ett zoopraxiscope, (också känt som trolltrumma). När trumman snurrades och betraktaren tittade in på en och samma punkt, genom en springa, såg stoet och jockeyn ut att röra sig.

Argument för: Är äldre än de andra två.
Argument mot: Projicerades inte när den visades först, och är inte heller filmad med filmkamera.

Roundhay Garden Scene:
Franske uppfinnaren Louis Aimé Augustin Le Prince (1842- 1890?) var en av de som arbetade på att uppfinna en kamera för rörliga bilder. Med den filmade han sin omgiving i Leeds, där han var bosatt. Två år efter att Roundhay Garden scene filmats steg Le Prince ombord på ett tåg från Paris till Dijon. Han kom aldrig fram. Än idag vet ingen vad som hände honom.


Två sekunder parkliv
Argument för: Filmades på celluloidfilm och projicerades som rörlig bild.
Argument mot: Roundhay Garden Scene räknas ofta som den äldsta existerande filmen, men bland annat Le Prince själv gjorde en tidigare inspelning. Den finns dock inte bevarad.

Sandow Strongman
Bland filmaren William K.L. Dicksons (1860- 1935) övriga verk finns titlar som Lockhart’s Perfroming Elephants och Mexican Knife Duel. I Strongman Sandow visar vaudeville-muskelknutten Eugen Sandow (som egentligen hette Friedrich Willhelm Müller) upp sin svällande lekamen, iförd endast ett par småbyxor. Filmen prodcuerades av Thomas Edisons filmbolag, Edison Studio och var en av de tidigaste filmerna att visas för en betalande publik.

Sandow visar musklerna

Argument för: Är onekligen en film
Argument mot: Flera tidigare filmer hade gjorts, varav några finns bevarade. Till och med filmer från samma studio.

Kanske är det så trist som att den första filmen gått förlorad, i så fall blir Roundhay Garden Scene det närmsta vi kan komma världens tidigaste film. Men underhållningsvärdet i Sandow Strongman är onekligen högre.

/Ada